تبلیغات
متن های جالب و عاشقانه - تعرفه تبلیغات

تبلیغات در سایت ما


بنرهای  240*120 ماهانه   10.000  تومان

بنرهای 60*468 ماهانه    20.000  تومان
در صورت تمایل پیغام خصوصی ارسال نمایید.

تمامی پیام ها هر روز چک میشود.

با تشکر مدیریت سایت