تبلیغات
متن های جالب و عاشقانه - حکـــــــــــــــــــــایت من…
تاریخ : چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 | 10:46 ق.ظ | نویسنده : reza maz
حکـــــــــــــــــــــایت من…

حکایت کسی بود که عاشق دریا بود اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت… 

دلباخته سفر بود اما همسفـــــــــــــــــــــر نداشت… حکـــــــــــــــــــــایت من…

حکایت کسی بود که عاشق دریا بود اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت… 

دلباخته سفر بود اما همسفـــــــــــــــــــــر نداشت… 

حکایت کسی بود که زجر کشید اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد… 

زخم داشت اما ننالیـــــــــــــــــــــد… 

گریه کرد اما اشک نریخـــــــــــــــــت… 

حکایت من حکایت کسی بود کـــــــــــــــــــــه… 

پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود…


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


دوسـتم !

پـیراهنـم را بـزن بـالا ...

کـمرم را دیـدی ؟

نـترس چـیزی نـیست !...

ایـنها فـقط جـای خـنجرنـد ، مـن نـفهمیـدم در رفـاقـت چـه شد !

" تــو مـواظـب بــاش "


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


تمومش کنیم

بیا تمامش کنیم….

همه چیز را….

که نه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور به ماندن….

نگران نباش….

قول میدهم کسی جای تو را نمیگیرد…

اما فراموشم کن…..

بخند… تو که مقصر نبودی…

من این بازی را شروع کردم… خودم هم تمامش میکنم…

میدانی؟؟؟؟؟؟؟؟

گاهی نرسیدن زیباترین پایان یک عاشقانه است….

بیا به هم نرسیم…!!!!!